Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ÜLDSÄTTED

1.1. See Veebipoe privaatsuseeskirjad on informatiivsed, mis tähendab, et see ei ole teenusepakkujate ega Veebipoe klientide kohustuste allikas.

1.2. Veebipoe kaudu kogutavate isikuandmete haldaja on Klaudia Wcisło, kes haldab majanduse eest vastutava ministri valduses Klaudia Wcisło Moi Mili nime kandvat ettevõtet, mis on kantud Poola Vabariigi majandustegevuse keskregistrisse ja majandustegevuse kohta ning millel on: tegevuskoha aadress ja kättetoimetamise aadress: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Varssavi, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-posti aadress: moimili.info@gmail.com- edaspidi "administraator" ning olles samal ajal veebipoe teenuse pakkuja ja müüja.

1.3. Teenuse saaja ja kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt 29i august 1997i isikuandmete kaitse seadusele (seaduste väljaanne 1997 nr 133, kirje 883, muudetud kujul) (edaspidi: isikuandmete kaitse seadus) ja seadusele 18i elektrooniliste teenuste osutamine juuli 2002 (seaduste ajakiri 2002 nr 144, kirje 1204, muudetud).

1.4. Haldaja hoolitseb eriti andmesubjektide huvide eest ja tagab eriti, et tema kogutud andmeid töödeldakse vastavalt seadusele; kogutakse kindlaksmääratud seaduslikel eesmärkidel ja neid ei tohi nende eesmärkidega kokkusobimatuks töödelda; faktiliselt korrektsed ja piisavad seoses eesmärkidega, milleks neid töödeldakse ja ladustatakse viisil, mis võimaldab neid isikuid tuvastada, kellega nad on seotud, kuni töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalikuni.

1.5. Kõiki sellel veebisaidil ilmuvaid ja suurtähtedega algavaid sõnu, väljendeid ja akronüüme (nt müüja, veebipood, elektrooniline teenus) tuleks mõista vastavalt nende määratlusele, mis sisaldub veebipoe veebisaidil olevates veebipoe eeskirjades.

2. ANDMETE KOGUMISE JA ANDMETE SAAJATE EESMÄRK JA ULATUS

2.1. Iga kord, kui administraatori töödeldud andmete eesmärk, ulatus ja vastuvõtjad tulenevad teenuse kasutaja või kliendi poolt e-poes tehtud toimingutest. Näiteks kui Klient valib Tellimuse esitamisel kulleri asemel isikliku kogumise, siis töödeldakse tema isikuandmeid müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kuid neid ei tehta enam halduri nõudmisel saadetise täitvale vedajale kättesaadavaks.

2.2. Teenuse saajate või klientide isikuandmete administraatori poolt kogumise võimalikud eesmärgid:
a) Müügilepingu või elektrooniliste teenuste (nt konto) osutamise lepingu sõlmimine ja rakendamine.
b) Administraatori enda toodete või teenuste otseturundus.
c) Veebipoodide klientide isikuandmete võimalikud saajad:
- Kliendi puhul, kes kasutab e-poodi posti või kulleriga kättetoimetamise viisi korral, edastab haldur halduri nõudmisel kliendi kogutud isikuandmed valitud vedajale või vahendajale, kes saadetise teostab.
- Kliendi puhul, kes kasutab veebipoodi elektroonilise makseviisi või maksekaardiga, edastab administraator kliendi isikuandmed, mis on kogutud e-poes ülaltoodud makseid teenindavale valitud üksusele.

2.3. Administraator võib e-poodi kasutavate teenuse saajate või klientide järgmisi isikuandmeid töödelda: nimi ja perekonnanimi; e-posti aadress; kontakttelefoni number; tarneaadress (tänav, maja number, korteri number, postiindeks, linn, riik), elukoha / ettevõtte aadress / registreeritud aadress (kui see erineb tarneaadressist). Teenuse saajate või klientide, kes ei ole tarbijad, võib administraator täiendavalt töödelda teenuse saaja või kliendi ettevõtte nime ja maksukoodi (NIP).

2.4. Eelmises punktis nimetatud isikuandmete esitamine võib olla vajalik veebipoes müügilepingu või elektrooniliste teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks ja rakendamiseks. Iga kord on lepingu sõlmimiseks vajalike andmete ulatus eelnevalt märgitud veebipoe veebisaidil ja veebipoe eeskirjades.

3. KOKKUD JA TEGEVUSANDMED

3.1. Küpsised on tekstifailide kujul olev väike tekstiinfo, mille saadab server ja salvestab veebipoe veebisaiti külastava isiku küljele (nt arvuti, sülearvuti kõvakettale või nutitelefoni mälukaardile - sõltuvalt sellest, millist seadet see kasutab) meie veebipoe külastamine). Üksikasjalikku teavet küpsiste ja nende loomise ajaloo kohta leiate muu hulgas siin: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administraator võib töödelda küpsistes sisalduvaid andmeid, kui kasutajad kasutavad võrgupoodi järgmistel eesmärkidel:
a) tuvastada veebipoes sisse loginud teenuse kasutajad ja näidata, et nad on sisse logitud;
b) tellimuse vormistamiseks ostukorvi lisatud toodete meeldejätmine;
c) täitmata tellimisvormide, küsitluste või e-poe sisselogimisandmete andmete meeldejätmine;
d) veebipoe veebisaidi sisu kohandamine teenuse saaja individuaalsete eelistustega (nt värvide, kirjasuuruse, lehe paigutuse osas) ja veebipoe lehtede kasutamise optimeerimine;
e) anonüümse statistika pidamine e-poe veebisaidi kasutamise kohta.
f) vaikimisi aktsepteerib enamik turul olevaid veebibrausereid küpsiste salvestamist. Kõigil on võimalus oma küpsiste veebibrauseri seadete abil täpsustada küpsiste kasutamise tingimusi. See tähendab, et küpsiste salvestamise võimalust saate näiteks osaliselt piirata (nt ajutiselt) või täielikult keelata - viimasel juhul võib see mõjutada mõnda Veebipoe funktsionaalsust (näiteks võib tellimisvormi kaudu tellimustee läbimine olla võimatu, kuna selle eest, et tellimuse esitamise järgmistes etappides ei mäleta ostukorvi tooteid)).

3.3. Brauseri seadistused küpsiste ulatuses on olulised küpsiste kasutamise lubamise seisukohast meie poe poolt - vastavalt seadusele võib sellist nõusolekut väljendada ka veebibrauseri seadete kaudu. Sellise nõusoleku puudumisel tuleks küpsiste valdkonnas Interneti-brauseri seadeid vastavalt muuta.

3.4 Üksikasjalik teave küpsiste seadete muutmise ja nende iseseisva kustutamise kohta populaarseimates veebibrauserites on saadaval veebibrauseri abiosas.

3.5-i administraator töötleb ka e-poe kasutamisega seotud anonüümsed operatiivandmeid (IP-aadress, domeen), et luua e-poe haldamisel abistavat statistikat. Need andmed on koondatud ja anonüümsed, st need ei sisalda funktsioone, mis tuvastaksid veebipoe külastajaid. Neid andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele.

4. ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS

4.1. Isikuandmete edastamine teenuse saaja või kliendi poolt on vabatahtlik, kuid e-poe veebisaidil märgitud isikuandmete ning e-poe eeskirjade, mis on vajalikud müügilepingu või elektrooniliste teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks ja rakendamiseks, esitamata jätmine põhjustab selle lepingu sõlmimise võimetuse.

4. 2. Teenuse saaja või kliendi isikuandmete töötlemise aluseks on vajadus täita leping, milles ta on osapool, või võtta tema palvel enne selle sõlmimist kasutusele meetmed. Andmetöötluse korral administraatori enda toodete või teenuste otseturunduse eesmärgil on sellise töötlemise aluseks (1) teenuse saaja või kliendi eelnev nõusolek või (2) administraatori taotletud õiguslikult õigustatud eesmärkide täitmine (vastavalt isikuandmete kaitse seaduse artikli 23 lõikele 4) administraatori enda toodete või teenuste otseturustamist peetakse legitiimseks otstarbeks).

5. TEIE ANDMETE KONTROLLI, Juurdepääsu ja sisu õigus
PARANDAMINE

5.1. Teenuse saajal või kliendil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid parandada.

5.2. Igal isikul on õigus kontrollida halduri andmekogumis sisalduvate andmete töötlemist ja eriti: taotleda isikuandmete täiendamist, ajakohastamist, parandamist, nende töötlemise ajutist või alalist peatamist või nende puuduliku, aegunud, võltsitud või kogutud seadust rikkudes või pole neid enam vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti.

5.3. Kui klient või klient annab administraatori enda toodete või teenuste otseturunduse eesmärgil andmete töötlemiseks nõusoleku, võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

5.4. Kui administraator kavatseb töödelda või töödelda teenuse saaja või kliendi andmeid administraatori enda toodete või teenuste otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil ka õigus (1) esitada kirjalik, motiveeritud taotlus oma andmete töötlemise lõpetamiseks selle erilise olukorra tõttu või (2) vaidlustada selle andmete töötlemine.

5.5. Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks võite pöörduda administraatori poole, saates asjakohase kirjaliku või e-kirjaga administraatori aadressile, mis on märgitud selle privaatsuspoliitika alguses.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Veebipood võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Administraator soovitab tungivalt, et pärast muudele veebisaitidele üleminekut lugege läbi seal esitatud privaatsuseeskirjad. See privaatsuseeskiri kehtib ainult selle veebipoe kohta.

6.2. Haldur rakendab kaitstud ohtudele ja andmekategooriatele vastavate töödeldud isikuandmete kaitset tagavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning kaitseb eriti andmeid volitamata isikutele avaldamise, volitamata isiku poolt andmete eemaldamise, kehtivaid seadusi rikkudes töötlemise ja muutmise, kaotamise, kahjustamise või hävitamise eest.

6.3. Haldaja rakendab volitamata isikute poolt elektrooniliselt saadetud isikuandmete hankimise ja muutmise vältimiseks järgmisi tehnilisi meetmeid:
a) Andmekogumi kaitsmine loata juurdepääsu eest.
b) Juurdepääs kontole alles pärast individuaalse sisselogimise ja parooli sisestamist.